fbpx
Тел. за професионално почистване Русе: 0887699600

Почистване на щори

Важно  при основно почистване да включите и почистването на щори – били те текстилни, алуминиеви, ПВЦ или дървени. Щорите доста често биват монтирани в близост до отоплителни уреди или над радиатори, което води до тяхното по бързо замърсяване. Препоръчително е да почиствате щорите си основно веднъж годишно, те могат да бъдат почистени двустранно или едностранно в зависимост от тяхната замърсеност.

ПОЧИСТВАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ ЩОРИ

Хоризонталните алуминиеви щори са едни от най – често срещаните типове щори в повечето домове и офиси. Този вид щори събират доста прах върху ламелите си, препоръчително е тяхното редовно почистване на тримесечие. Почистването на алуминиевите щори го правим на място ,като първо се прахосмукират и после се забърсват с професионален препарат и памучна или микрофибърна кърпа. При необходимост поради силна замърсеност щорите могат да бъдат демонтирани основно почистени и монтирани отново.    

ПРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ЩОРИ

Повечето видове щори, били те алуминиеви или текстилни, могат да се изперат или почистят. Преди да предприемем изпиране на текстилните щори ние правим оглед за да преценим дали могат да бъдат почистени на място или трябва да бъдат демонтирани. Най – доброто почистване на щорите се получава, когато те биват демонтирани изпрани и монтирани обратно. След като са демонтирани в зависимост от материята се подбира най – подходящият професионален препарат за тяхното изпиране. Но има и щори които не могат да бъдат демонтирани , тогава тяхното почистване се извършва с помощта на прахосмукачка, микрофибърна кърпа и професионален почистващ препарат. Препоръчително е щорите да бъдат почиствани  веднъж годишно иначе рискувате те да бъдат непоправимо замърсени.

За професионално почистване на щори в Русе, обадете ни се на тел.0887699600.